23.mtkwk-Honorowa-Rada-Patronacka​​​​

Honorowa Rada Patronacka

​​

Anna Zielińska-Krybus - Prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych   
www.swsw.uksw.edu.pl

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje od 1986 r. jako redaktor, następnie kierownik (od 1998) Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działa w Stowarzyszeniu Wydawców Szkół Wyższych - od 2002 r. członek zarządu, a w 2013 r. została wybrana prezesem zarządu SWSW.  


Włodzimierz Albin - Prezes Polskiej Izby Książki   
www.pik.org.pl

Prezes Zarządu Polskiej Izby Książki i wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp.   z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także członkiem organizacji wydawców prawniczych w Europie Law Publishers Europe, w 2010 r. przewodniczył posiedzeniom tej organizacji. 

Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej   
www.bn.org.pl 

Dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i  Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W BN pracuje od 1994. Przed objęciem stanowiska dyrektora (2007) pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. naukowych i kierownika działu zbiorów specjalnych. Autor czterech publikacji książkowych (1996, 1998, 2005, 2014) i kilkunastu artykułów.

Zdzisław Pietrzyk - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej   
www.bj.uj.edu.pl

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej od 2003 r. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, doktorant Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ w 1989. Habilitację uzyskał na Wydziale Historycznym UJ 1999, a tytuł profesora w 2006 r. W 2013 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ks. Roman Szpakowski - Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

www.swk.pl

Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, organizator corocznych Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczony Srebrną Gwiazdą Interpromu

w dziedzinie gospodarczej za 2001 r. W 2011 r. został uhonorowany odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, a przez Zarząd katolickiego Stowarzyszenie Filmowego im. św. M.M. Kolbego

z okazji XXVI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Krajową Nagrodą im. J. Kulentego - "Multimedia w służbie Ewangelii” za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą w dziedzinie ewangelizacji z wykorzystanie multimediów.