Targi-Książki-FAQ-2021
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania Wystawców
nagłówek

O organizacji wydarzenia

element
W jakiej formie odbywają się 25.MTKwK®? 
25.MTKwK® odbywają się w formie stacjonarnej, tj. w budynku EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wydarzeniom targowym będą towarzyszyć wydarzenia online. 
element
Co w sytuacji, gdy Targi nie będą mogły odbyć się fizycznie? 
Jeżeli zostaną wprowadzone rządowe zakazy i obostrzenia uniemożliwiające organizację Targów stacjonarnie, Organizator przewiduje przeniesienie do internetu części programu możliwych do odwzorowania online. 
element
Ilu Zwiedzających może przebywać jednocześnie w przestrzeni targowej? 

Szacując liczbę Zwiedzających należy wziąć pod uwagę rządowe rozporządzenia wobec osób niezaszczepionych oraz zaszczepionych, biorących udział w wydarzeniu targowym. Na dzień 15.03.2022 nie obowiązują żadne limity.

element
Czy osoba niezaszczepiona może wziąć udział w Targach? ​
Tak, zgodnie z wytycznymi rządowymi na dzień 15.03.2022 r. osoby niezaszczepione mogą brać udział w Targach. Nie obowiązują żadne limity wejść. 
element
W jaki sposób będzie przebiegała sprzedaż biletów? ​
  • zakup biletów będzie możliwy online na specjalnie przygotowanej platformie, którą udostępnimy w późniejszym czasie; 
  • wszyskie informacje na temat biletów znajdują się tutaj.

  • bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Targów w wybrany przy zakupie dzień targowy, nie będzie ograniczony godzinowo.

element
Czym jest Strefa Autora? 
Strefa Autora to przestrzeń specjalnie przygotowana na organizowanie spotkań z Autorami. Pojawią się w niej wyznaczone stanowiska dla pisarzy i z wydzieloną przestrzenią dla czekających. Jest bezpłatna dla Wystawców.
element

Czy spotkania z Autorami będą odbywać się na stoiskach?

Tak, spotkania z Autorami na stoiskach będą możliwe, jednak Wystawca ponosi odpowiedzialność za organizację wydarzenia oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w dniu organizacji spotkania.

nagłówek

Rejestracja/zgłoszenie 2022

element

W jaki sposób mogę dokonać rejestracji na Targi? 

Rejestracja na Targi odbywa się poprzez Panel Wystawcy dostępny od 1.04.2022 r.
nagłówek

Lokalizacje

element

Lokalizacje z którego roku są brane pod uwagę przy potwierdzaniu stoisk? 

Potwierdzenie lokalizacji dotyczy miejsc, które zajmowali Państwo w 2021 r. 

Wystawcy, którzy zgłosili się do udziału w Targach w 2021 r. mają pierwszeństwo do swojej powierzchni z 2021 r. o tych samych wymiarach i w tej samej lokalizacji. W przypadku chęci zgłoszenia udziału w Targach 2022 r., ale ze zmianą wielkości stoiska lub lokalizacji, rezerwacja jest dokonywana po potwierdzeniu nowej, dostępnej lokalizacji.

element

Do kiedy należy potwierdzić lokalizację z 2021 roku? 

Lokalizacje z 2021 roku są potwierdzane do 31.05.2022 r. 

nagłówek

Terminy/ważne daty

element

Przyjmowanie zgłoszeń - od kiedy i do kiedy trwa? 

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1.04-25.09.2022 r. 

element

Okres rabatowy - do kiedy trwa? 

Okres rabatowy trwa do 31.07.2022 r. 

element

Do kiedy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów? 

Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 25.09.2022 r. Otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy, jednak z wyłączeniem opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna i obligatoryjna. 

element

Do kiedy należy zarezerwować salę seminaryjną / Salonik Literacki? 

Rezerwacja sal seminaryjnych / Saloniku Literackiego jest możliwa do dnia 25.09.2022 r., pod warunkiem dostępności sal. 

element

Do kiedy mogę bezkosztowo zrezygnować z rezerwacji sali seminaryjnej / Saloniku Literackiego? 

Bezkosztowa rezygnacja z rezerwacji sali seminaryjnej / Saloniku Literackiego jest możliwa do 25.09.2022 r. 

element

Do kiedy należy zgłosić autorów, prelegentów i ich gości? 

Rejestracja gości jest możliwa do 30.10.2022 r. 

element

Do kiedy należy zarejestrować Gości Wystawcy? 

Rejestracja gości możliwy jest do 21.10.2022 r. 

element

Do kiedy należy przesłać projekt zabudowy stoiska w przypadku Wystawców zamawiających powierzchnię niezabudowaną? 

Projekt zabudowy stoiska należy dosłać do 25.09.2022 r. 

nagłówek

Koszty

element

Czy otrzymam zwrot kosztów w przypadku odwołania Targów? 

Jeżeli Targi zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (patrz punkt 14.1. w Regulaminie Targów):

  • Wystawca będzie mógł przenieść swoje zamówienie i wszystkie wpłacone w 2022 r. środki na poczet edycji 2023 r. Opłata Rejestracyjna również podlega przeniesieniu.
  • Wystawca, który nie zdecyduje się na przeniesienie wpłaconych środków na poczet edycji 2023 r. otrzyma zwrot wszystkich środków wpłaconych w 2022 r. z wyjątkiem kosztów Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 600 zł netto, która jest w tym przypadku bezzwrotna niezależnie od daty odwołania Targów.


element

Czy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów? 

Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 25.09.2022 r. Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej.

element

Czy mogę otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej w przypadku odwołania Targów / rezygnacji z udziału w Targach? 

Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, bez względu na to, czy Wystawca zrezygnował z Targów na własne życzenie, czy też wydarzenie zostało odwołane. 

element

Dlaczego nie mogę otrzymać zwrotu opłaty rejestracyjnej? 

Opłata rejestracyjna to kwota, która pokrywa wstępne koszty przygotowania Targów, tj. utrzymania systemu rejestracji oraz częściowego rozliczenia realizacji. 

element

Rabat – w jakiej wysokości i kiedy mogę go otrzymać? 

Ceny stoisk i powierzchni podane w cenniku, uwzględniają rabat przyznawany pod warunkiem wpłaty całości należności za: 

  • powierzchnię/stoisko, 
  • opłatę rejestracyjną, 
  • typ powierzchni (dotyczy stoisk z dwóch lub trzech stron otwartych i stoisk wyspowych), 
  • opłatę infrastrukturalną (dotyczy powierzchni niezabudowanej),

do dnia 31.07.2022 r. Od 1.08.2022 r. ceny stoisk i powierzchni zabudowanej/niezabudowanej wzrosną o 10%.