24.Międzynarodowe-Targi-Książki-w-Krakowie-Faktury-i-terminy
Terminy
30.06.2020 r. – koniec okresu rabatowego -10% na powierzchnię/stoisko


31.07.2020 r. – zgłoszenie udziału


28.08.2020 r. – zamówienie: wyposażenia dodatkowego, mediów, przesłanie planu stoiska, podwieszanie elementów, zgłoszenie wykonawcy zabudowy stoiska, zamówienie Internetu


11.09.2020 r. – zgłoszenie współwystawcy, wynajem sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego i zgłoszenie programu towarzyszącego do informatora targowego i innych materiałów drukowanych, przesyłanie pozostałych materiałów do informatora targowego, zamówienie dodatkowych świadczeń reklamowych


05.10.2020 r. – wyposażenie sali seminaryjnej


16.10.2020 r. – płatność całości należności za udział w Targach


19.10.2020 r. – zgłoszenie programu towarzyszącego zamieszczonego w internecie, zamknięcie panelu klienta
Faktury

  • PRZED WPŁATĄ


Zgodnie z naszym regulaminem Wystawcy (pkt. 3.3) po zawarciu umowy, Wystawca jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości. Istnieje również możliwość regulowania należności w ratach, według poniższych zasad:

- 45% należności brutto wpłacone jako zaliczka do dwóch tygodni

- 55%, czyli pozostała część całkowitej należności brutto, płatne najpóźniej do dnia 16.10.2020


Po dokonaniu zamówienia powierzchni system wygeneruje fakturę pro formę. Każde kolejne zamówienie będzie tworzyć kolejną fakturę pro forma, płatną najpóźniej do dnia 16.10.2020.


Uwaga!

Rabaty na powierzchnię/stoisko obowiązują, pod warunkiem uregulowania pierwszej faktury pro formy w następujący sposób:


Jednorazowa wpłata, lub wpłata w dwóch transzach:


- 45% kwoty pierwszej faktury pro forma do dnia 30 czerwca 2020 r.

- 55% kwoty pierwszej faktury pro forma do dnia 31 lipca 2020 r.


  • PO WPŁACIE


Po dokonaniu pierwszej płatności system generuje dwie faktury:

- fakturę VAT na bezzwrotną opłatę rejestracyjną w kwocie 676,50 PLN

- fakturę zaliczkową na pozostałą kwotę.


Każda dodatkowa wpłata będzie generowała kolejną fakturę zaliczkową. Kwota wpłaty zostanie zaksięgowana jako przedpłata za udział w Targach, a na fakturze znajdą Państwo całość swojego zamówienia na dany dzień oraz informację o pozostałej kwocie do zapłaty.


  • PO TARGACH


Po zakończonej imprezie mają Państwo możliwość wygenerowania w systemie faktury końcowej. Opcja ta będzie możliwa do dnia 15 listopada 2020 r., po tym terminie system zostanie zablokowany i nie będzie możliwości wystawiania żadnych dodatkowych faktur. W celu wygenerowania faktury końcowej, prosimy o kontakt z zespołem, po zakończonej imprezie, nie później niż dnia 15 listopada.