25.Międzynarodowe-Targi-Książki-w-Krakowie-Faktury-i-terminy
Terminy20.04.2022


 • uruchomienie Panelu Wystawcy - systemu sprzedaży i rejestracji udziału w Targach


31.05.2022 r.


 • termin potwierdzenia lokalizacji lub chęci zmiany lokalizacji dla Wystawców z 2021 r. Po tym terminie lokalizacje zostaną wystawione na sprzedaż.


31.07.2022 r.


 • koniec okresu rabatowego - od 1.08.2022 r. ceny za powierzchnię/stoisko wzrosną o 10%


25.09.2022 r.


 • termin zgłoszenia udziału w Targach / termin rezygnacji z udziału w Targach (Wystawca zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji na adres Komisarza Targów: downar@targi.krakow.pl). Na tej podstawie nastąpi zwrot środków wpłaconych przez Wystawcę, za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej, która jest obligatoryjna i bezzwrotna. Patrz Regulamin pkt 4.
 • termin zgłoszenia Współwystawców;
 • termin zamówienia sal seminaryjnych, Strefy Autora, Saloniku Literackiego / termin bezkosztowej rezygnacji z sal seminaryjnych;
 • termin zgłaszania Autorów, Prelegentów;
 • termin uzupełnienia wpisu do Katalogu Wystawców, Programu Towarzyszącego;
 • termin dostarczenia projektu do zabudowy indywidualnej / przesłania planu stoiska, zgłoszenia wykonawcy zabudowy stoiska w przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej;
 • termin zamówienia wyposażenia dodatkowego, mediów, Internetu, podwieszania elementów.


21.10.2022 r.


 • termin rejestracji gości Wystawców, gości Autorów, gości branżowych;
 • termin uregulowania całości należności za udział w Targach.
Faktury
PRZED WPŁATĄ


Zgodnie z naszym regulaminem Wystawcy (pkt. 3.3) po zawarciu umowy, Wystawca jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości. Istnieje również możliwość regulowania należności w ratach, według poniższych zasad:

 • 45% należności brutto za powierzchnię/stoisko + opłata rejestracyjna wpłacone jako zaliczka do dwóch tygodni od zgłoszenia udziału w Targach;
 • 55%, czyli pozostała część całkowitej należności brutto, płatne najpóźniej do dnia 21.10.2022 r.


Po dokonaniu zamówienia powierzchni system wygeneruje fakturę pro forma. Każde kolejne zamówienie będzie tworzyć kolejną fakturę pro forma, płatną najpóźniej do dnia 21.10.2022 r.


Uwaga!

Warunkiem zachowania niższych cen za powierzchnię/stoisko jest uregulowanie należności do dnia 31.07.2022 r.


PO WPŁACIE


Po dokonaniu płatności system generuje dwie faktury:

 • fakturę VAT na bezzwrotną opłatę rejestracyjną w kwocie 738,00 PLN brutto
 • fakturę zaliczkową na pozostałą kwotę.

Każda dodatkowa wpłata będzie generowała kolejną fakturę zaliczkową. Kwota wpłaty zostanie zaksięgowana jako przedpłata za udział w Targach, a na fakturze znajdą Państwo całość swojego zamówienia na dany dzień oraz informację o pozostałej kwocie do zapłaty.


PO TARGACH


Po zakończonej imprezie mają Państwo możliwość pobrania wygenerowanej w Panelu Wystawcy faktury końcowej. Opcja ta będzie możliwa do dnia 15.11.2022 r., po tym terminie system zostanie zablokowany i nie będzie możliwości wystawiania żadnych dodatkowych faktur. W celu wygenerowania faktury końcowej, prosimy o kontakt z zespołem, po zakończonej imprezie, nie później niż dnia 15 listopada br.