Jak głosi podtytuł, dzieło dotyczy jednego z najtragiczniejszych wydarzeń powojennej Polski – pogromu kieleckiego. Główny tytuł: Pod klątwą, odnosi się do legendy, według której rabin Dawid Kahane po pogromie obłożył klątwą miasto Kielce. Autorka tworząc społeczny portret pogromu, stara się przedstawić opisywane wydarzenia w perspektywie ciągłości i trwania, a nie jego jednostkowości i zerwania, aby, uchwycić – jak podkreśla –przejście, w którym przemoc przeszła od „wydarzenia” do zagadnienia normatywnego - podkreślił prof. Władysław Stróżewski w laudacji odczytanej w trakcie wręczenia nagrody. 

W jury Konkursu zasiadają wybitne postaci świata nauki, którzy od pierwszej edycji pracują społecznie. Funkcję przewodniczącego pełni prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jury zasiadają: prof. Andrzej Mączyński – Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Ryszard Nycz – Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jan Ostrowski – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka - b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.

Współorganizatorem gali  jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków.