Do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych zgłoszono w tym roku 68 publikacji z 18 wydawnictw.
Byłem pod wrażeniem nadesłanych książek. Wybór był trudny, bo poziom był bardzo wysoki. W tym momencie - trudnym dla książki naukowej i akademickiej - nagle mamy boom jakościowy i bardzo wysoki poziom edytorski i z tego wszyscy bardzo się cieszymy - mówił członek jury Piotr Dobrołęcki.
 
Nagrodę Gaudeamus zdobyło Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę Aleksandra Jankowskiego Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939.

Bezpłatne stoisko podczas przyszłorocznych Międzynarodowych Targów Książki ufundowane przez Targi w Krakowie przypadnie Wydawnictwu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację Ogrody regularne na terenie dawnych Prus Miłosza Walerzaka.


Konkurs EDYCJA na Książkę Edytorsko Doskonałą

Do konkursu Edycja na książkę edytorsko doskonałą organizowanego przez miesięcznik Wydawca zgłoszono 73 publikacje z 28 oficyn.
W tym roku postanowiliśmy nie dzielić nagród według kategorii, ale przyznaliśmy sześć równorzędnych za różne osiągnięcia wydawnicze - powiedział PAP redaktor naczelny magazynu Wydawca Andrzej Palacz.
 
Przyznano następujące wyróżnienia:
 
1.
Wydawnictwo Egmont Polska zostało nagrodzone za próbę artystycznego podejścia do wydawanych w ramach projektu Egmont-Art. Książek dla dzieci  - pozycji odpowiadających polskiemu, wyrobionemu i wymagającemu czytelnikowi
 
2.
Wytwórnia za Ilustrowany elementarz dizajnu, czyli 100 rzeczy narysowanych przez 25 ilustratorów
Koncepcja: Ewa Solarz
Teksty: Agnieszka Kowalska, Ewa Solarz, Agata Szydłowska Opracowanie graficzne i typograficzne: Anna Niemierko
Ilustracje: praca zbiorowa
 
Jury doceniło umiejętną promocję polskiego designu  podanego z wielką kulturą i z bogatym, różnorodnie ujętym materiałem ilustracyjnym.
 
3.
Wydawnictwo Druganoga za Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem?
Autor: Agata Loth-Ignaciuk
Ilustracje: Bartłomiej Ignaciuk
opracowanie graficzne: druganoga
druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.
 
Za umiejętność połączenia grafiki książki z interesującym tematem, oryginalną formą  niezwykle oszczędne a jednocześnie przemawiające do wyobraźni ilustracje.
 
4.
Wrocławskie Wydawnictwo "Warstwy"
 „Minimum”
Autor: Urszula Zajączkowska
Koncepcja, redakcja i korekta: Dawid Skrabek Projekt graficzny i skład: Ania Światłowska Druk i oprawa: Argraf sp. z o.o.
 
 Jury doceniło szlachetne połączenie poezji ze sztuka książki.
 
5.
Wydawnictwo Arkady za "Heraldykę i weksylogię"
- autor, część ilustracji: Alfred Znamierowski
- hasła uzupełniające m.in. z zakresu historii sztuki i kartografii: Janusz L.Kaczmarek
- współpraca i redakcja: Janusz L.Kaczmarek
- dobór części ilustracji i opracowanie graficzne całości: Dorota Kaczmarek i Janusz L.Kaczmarek
- druk i oprawa: Orthdruk sp. z o.o., Białystok
 
 Za kompleksowe i cenne ujęcie tematów dotyczących heraldyki, ogrom pracy przy zbieraniu doborze i opracowaniu ilustracji będących integralną częścią książki.
 
 
6.
Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i "Poznańskie Studia Polonistyczne" za serię " Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris"
Pod red. Katarzyny Krzak-Weiss, Rafała Wójcika i Wiesława Wydry
- obróbka materiału fotograficznego i redakcja techniczna: Mateusz Czekała
- opracowanie graficzne: Andrzej Tomaszewski
- druk i oprawa: Edica sp. z o.o.
 
 
RANKING POLSKICH DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 2016/2017

Pierwsze miejsce i tytuł Drukarnia Działowa Roku zdobyła Drukarnia ABEDIK S.A. z Poznania. Drugie miejsce - Drukarnia Wydawnicza im.W.L. Anczyca S.A. z Krakowa, trzecie miejsce - Białostockie Zakłady Graficzne S.A.