W dyskusji udział wezmą autorzy poszczególnych esejów albumu: prof. Maria Potocka, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Michał Kleiber, prof. Tadeusz Lubelski, prof. Janusz Skalski, prof. Ryszard Bugaj, prof. Władysław Pluta, prof. Krzysztof Kłosiński, prof. Andrzej Chwalba, Adam Szostkiewicz, Waldemar Dąbrowski oraz Bogdan Szymanik poświęcona będzie rozważaniom na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej, relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury.
​Nie zabraknie także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

Dyskusja odbędzie się w piątek (26.10.2018 r.) w Sali Wiedeń B w godzinach 15:00-18:00