Grażyna Grabowska zarządza firmą Targi w Krakowie od początku jej istnienia. Warto wspomnieć, że w latach 1990 -1993 była kierownikiem działu kultury i zastępcą sekretarza redakcji oddziału krakowskiego „Gazety Wyborczej”.  Jej zamiłowanie do kultury i literatury przejawia się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Pani Prezes jest założycielem Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury oraz członkiem Bractwa Guttenberga.  W 2013 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta Bronisława Komorowskiego, w maju 2014 r. order „Honoris Gratia”. Rok później Grażyna Grabowska została wyróżniona przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego odznaką honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki.
 
 
Nominację otrzymała również Monika Białecka, która od lat współpracuje z krakowskimi Targami, a ponadto Ambasadorzy:
Grzegorz Boguta
Grzegorz Gauden
Maria Kulik
Piotr Marciszuk

Henryk Podolski
Aniela Topulos


Członkowie Rady Patronackiej:
Włodzimierz Albin
Tomasz Makowski
Roman Szpakowski

 
Zachęcamy do głosowania: TUTAJ