Wskazywanie Tauron Areny czy ICE Kraków, jako odpowiedniego miejsca do organizacji dużej imprezy targowej świadczy o nieznajomości tematu. Powierzchnia płaska, którą dysponują te obiekty jest mniejsza niż powierzchnia EXPO Kraków!  Łączna powierzchnia w holach ICE Kraków to 2 650 m kw. – uwaga – rozbite na 3 poziomy. Z kolei płyta Tauron Areny zajmuje 4 500 m kw. powierzchni. Dla przypomnienia EXPO Kraków do 14 000 m kw. – na jednym poziomie.

Przypominamy także, że EXPO Kraków posiada 22 drzwi ewakuacyjnych. W czasie Targów korytarze pomiędzy stoiskami są prowadzone w liniach prostych, kończąc się właśnie na wyjściach. Obsługa parkingu (na 800 samochodów!) zawsze pilnuje drożności dróg przeciwpożarowych, aby w razie konieczności można było bezkolizyjnie przejechać, nie wykorzystując do tego celu ul. Galicyjskiej. Mamy na miejscu ratowników medycznych. W razie wystąpienia potrzeby szybki dojazd karetki gwarantuje – przeznaczona tylko dla samochodów ratowniczych – droga ewakuacyjna z tyłu obiektu. 

Padają argumenty, że Targi Książki odbywają się w „nieatrakcyjnej okolicy”.  Tak - Targi w Krakowie zakupiły 7 ha zaniedbanych terenów poprzemysłowych w Dzielnicy Czyżyny (w tej samej, w której jest zlokalizowana Tauron Arena), dając początek REWIATLIZACJI tej okolicy. W przeszłości tereny leżące odłogiem, teraz mocno rozwijająca się część Krakowa – tak w skrócie zmienił się krajobraz w pobliżu ulicy Galicyjskiej. I to jest NIE KONIEC ZMIAN! Z każdym rokiem będzie lepiej.  

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z trudności komunikacyjnych na tym obszarze. Robimy wszystko, aby władze Krakowa podjęły pewne decyzje i inwestycje, które rozwiążą problemy infrastrukturalne.

I najważniejsze – cały czas działamy. Po każdej edycji wprowadzamy zmiany. Nad kształtem tegorocznych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się lada dzień, pracujemy od roku. Sprawdźcie, jakie decyzje o zmianach zapadły już kilkanaście miesięcy temu>>.