Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów  oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej),   które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2017 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2017 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2017 roku.
     Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku  albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.
     Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronach https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl.
     Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.
     W 5. Konkursie w 2020 roku brało udział 31 wydawców z siedmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 114 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii.
    Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2021 roku (włącznie).
    Dzień 20 września 2021 roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:
    Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 631-010 Kraków, Polska, z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.

Formularz 

Regulamin