COTG-PTTK
Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów  oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2015 roku (włącznie).

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, prozę literacką o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronie: www.cotg.pttk.pl.

W 3. Konkursie w 2018 roku brało udział 38 wydawców z siedmiu krajów (Czechy, Francja, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy), którzy zgłosili do Konkursu 138 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2019 roku (włącznie).