​Idea przyznawania nagrody narodziła się w 1975 roku po śmierci prof. Kazimierza Wyki. Jan Pieszczachowicz – ówczesny prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – wystąpił z ideą powołania nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki, krytyki literackiej i artystycznej. Ustanowienie nagrody było wyrazem hołdu dla prof. Kazimierza Wyki, wybitnego historyka literatury, krytyka, eseisty, znawcy sztuki, animatora życia kulturalnego, humanisty o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni, twórcy krakowskiej szkoły krytyki. 

W 2017 roku decyzją Jury 33. laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki został Profesor Ryszard Koziołek, profesor Uniwersytetu Śląskiego i juror Nagrody Literackiej Nike.


Więcej informacji na:

http://www.wyka.malopolskanagroda.pl/