KREATYWNA EUROPA to unijny program zaplanowany na lata 2014–2020, wspierający europejskie działania z sektora kultury, audiowizualnego i kreatywnego. Jedną części Programu jest KOMPONENT KULTURA jest skierowany do publicznych oraz prywatnych  podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch obszarów grantowych: Projekty współpracy europejskiej i Tłumaczenia literackie. 
 
Tłumaczenia literackie są szansą zdobycia dofinansowania na realizację działań związanych z tematyką kulturalną. Nabór powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i lingwistycznej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie. Priorytetami obszaru są:
 
  • wsparcie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej,
  • promocja międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz zwiększenie ich dostępności w UE i poza nią
  • pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek,
  • zwiększenie widoczności i znaczenia tłumaczy literackich.
 
Wnioski mogą składać wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowani w krajach uczestniczących w programie, aktywni w sektorze wydawniczym, posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).
 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o maksymalne dofinasowanie w wysokości  100 tys. euro  na tłumaczenie i promocję pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych (fikcja literacka, niezależnie od gatunku)
bądź 100 tys. euro rocznie tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek beletrystycznych rocznie (fikcja literacka, niezależnie od gatunku, w ramach umów o partnerstwie).
 
Grant można przeznaczyć na tłumaczenie, publikację, dystrybucję, marketing, promocję autorów i tłumaczy. Tłumaczenie powinno dotyczyć języków urzędowych krajów uczestniczących w programie, łaciny lub starożytnej greki.
 
Dofinansowanie można uzyskać także na tłumaczenie literatury dziecięcej i młodzieżowej, a projekt może zakładać wydanie utworów w wersji papierowej lub elektronicznej (e-booki).
Wybrane książki muszą być napisane przez autorów będących obywatelami krajów biorących udział w programie lub w nich zamieszkujących (z wyjątkiem utworów pisanych po łacinie lub w starożytnej grece). Dodatkowe punkty można zdobyć za włączenie do projektu powieści nagrodzonych Europejską Nagrodą Literacką (European Union Prize for Literature).
 
CREATIVE EUROPE DESK POLSKA reprezentuje program Kreatywna Europa w Polsce w ramach struktury Instytutu Adama Mickiewicza. Informuje o możliwościach pozyskania grantów unijnych na europejskie działania kreatywne i audiowizualne, pomaga w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów kulturalnych, prowadzi bezpłatne konsultacje oraz promuje program w kraju.